Samtalsterapi

En samtalsterapeut arbetar med behandlande, motiverande, vägledande och stödjande samtal. Vi arbetar med lösningsfokuserad metod. I samtalet får du hjälp att hitta dina inneboende resurser och får verktyg att bemästra din livssituation. Utgångspunkten är att vi alla är biologiska, psykologiska och sociala varelser och i behandlingsarbetet beaktas alla dessa aspekter. Vi arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet och använder endast evidensbaserade metoder i vårt arbete.

Kalmarhälsan erbjuder behandling med KBT, affektfokuserad terapi, parterapi,  samt klinisk hypnos. Vi har givetvis tystnadsplikt.

Kalmarhälsan har avtal med Landstinget i Kalmar län att ge KBT-behandling inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Detta innebär att om du besväras av lindrig till medelsvår ångest, oro, depression eller stressrelaterade symptom, samt är i arbetsför ålder 16-67 år, så kan du komma ifråga för att få en remiss från din behandlande läkare. Då gäller sjukvårdens patientavgift, inkl. högkostnadsskydd (100 kr per session upp till totalt 1100 kr under ett år då man får frikort). Du kan få remiss via din vårdcentral eller företagshälsovården.

För företag

Kalmarhälsan erbjuder en mängd olika tjänster för företag

  • Konsultation och samtal vid akuta kriser
  • Konfliktlösning
  • Prestationsutveckling
  • Skräddarsydda utbildningar inom modern psykologi
  • Skräddarsydda workshops
  • Kurser för att motverka och behandla utbrändhet

Om Hannah

Jag är socionom i botten och har en bred utbildning inom psykoterapi, (KBT/affektfokuserad terapi), krispsykologi, neuropsykiatri och hälsopsykologi. Arbetar sedan 2011 i privat regi.