Hela Dig- Hälso och stresscoachutbildning

Bli diplomerad hälso och stresscoach!

Hela dig är en unik utbildning där du får två utbildningar i ett,

en hälsocoachutbildning och en stresscoachutbildning.

Kalmarhälsans utbildning bygger på effektiva metoder där teori

varvas med praktik.

Självkännedom

Du får fördjupad kunskap om dig själv, de faktorer som påverkar

oss och hur man ska coacha en människa för att uppnå sina mål.

Utbildningen utgår från den senaste forskningen som vi omarbetar

för att göra tillgängliga för livet och arbetslivet. Vi arbetar utifrån

den kognitiva och affektiva metodiken då den har erkänt goda och

väldokumenterade resultat.

Det betyder att individens intressen och mår står i

centrum samt att man hjälper individen att hitta alla svar på sina

utmaningar inom sig, men att du som coach tillhandahåller verktyg

och stödjer individen att båda hitta svaren men även att förverkliga

dem.

Teori och praktik

I utbildningarna varvas teori, praktiska övningar och

coaching för att utveckla dina färdigheter maximalt. Du får även

förståelse för de utmaningar som dina klienter möter.

Du ger dina klienter verktyg att både minimera stress i sin miljö

men även att arbeta med sitt inre. Under kursen kommer du att

bland annat lära dig avspänningsövningar, andnings och många

andra tekniker.

 

Kursen ges under ett år med en helgträff/månaden och

självstudier samt klientarbete på hemmaplan.

Du får även hemuppgifter som du med hjälp av kurslitteratur och

klientarbete arbetar med.

Under året kommer vi att bland annat gå igenom:

  • Samtalsmetodik
  • Psykologi, affektpsykologi och KBT
  • Stress och avspänning
  • Alternativ medicin och hälsa
  • Att bygga en hälsoplan
  • Kost och näring
  • Ledarskap
  • Mindfulness
  • Företagande inom hälsa
  • Självkänsla och självförtroende

Pris: 31.995 KR (VID ANMÄLAN INNAN DEN 31 mars 2017) SEDAN 34.995 KR, PRISERNA ÄR INKL MOMS

Kursstart 2019 01 15

För mer information och anmälan kontakta Hannah på

hannah@kalmarhalsan.se eller besök www.kalmarhalsan.se